วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


Fix It Pro

ปากการลบรอยขูดสีรถ
     ปากกาสำหรับลบรอยสีที่ถูกขีดข่วน หรือรอยกระแทกเล็กน้อย รอยสะเก็ดหิน หรือรอยอื่นๆ ที่เราสามารถแก้ไขปัญหารอยเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง เพียงคุณมีปากกาลบรอยขีดข่วนสีรถ Fix It Pro เพียงด้ามนี้ด้ามเดียว ปกปิดและกลบร่องรอยสีได้อย่างไร้รอยต่อ


แล้วพบกันกับสินค้า Fix It Pro ชิ้นนี้ เร็ว ๆ นี้